Produkcja zwierzęca

Leczenie zwierząt

Leczenie, to czynności medyczne z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzające do przywrócenia równowagi organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem, czyli postępowanie lecznicze, którego celem jest przywrócenie zdrowia lub poprawa jakości życia. Leczenie nie powinno być standardem, lecz jedynie ostatecznością, jeżeli pojawi się taka konieczność.

Podstawową zasadą jest zapobieganie wszelkim problemom zdrowotnym zwierząt poprzez prawidłowy dobrostan zwierząt i odpowiednią bioasekurację. Leczenie jest koniecznością związaną z ryzykiem ograniczenia produktywności, lub śmiercią zwierzęcia i możliwym przeniesieniem choroby na inne zwierzęta w stadzie. Metody leczenia muszą być odpowiednie do zagrożenia. Nadmierna, przesadna terapia może być szkodliwa z powodu prowokowania oporności drobnoustrojów w przyszłości. Dlatego proces leczenia powinien być prowadzony ściśle według zaleceń lekarza weterynarii, wykorzystując dokładnie zalecone dawkowanie i czas stosowania wszelkich leków. Każde inne zastosowanie środków leczniczych niesie ze sobą ryzyko – zwłaszcza w wypadku antybiotyków – wytworzenia lekooporności, skutkującej utratą narzędzi przydatnych do leczenia zwierząt. Co gorsza biologia człowieka jest bardzo zbliżona do biologii wielu zwierząt inwentarskich i uodpornione bakterie stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzi.