Dostęp do rynku

Certyfikacja produkcji

Certyfikacja produkcji jest elementem rynku umożliwiającym sprzedaż towaru do odbiorców mających ściśle sprecyzowane wymagania, jednocześnie zapewniających pewny zbyt towarów oraz stabilność dochodów nawet na wiele lat.

Certyfikacja jest swoistym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w grze rynkowej. Certyfikacja produkcji jest możliwa w określonych gałęziach produkcji, a procedury otrzymania certyfikatów są precyzyjnie określone. Dotyczy to zarówno jakości jak i wielkości produkcji, wdrażania procedur, modernizacji technologii, jak i cyklicznych audytów procesów produkcyjnych i gospodarstwa. Jest wiele certyfikatów produkcji żywności, wśród najbardziej znane, zwłaszcza przy produkcji owoców, warzyw, ziemniaków, są standardy GlobalGAP, Integrowanej Produkcji IFS oraz BRC.