Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Zabezpieczenie sprzętu po zakończonym sezonie

Sprzęt służący do stosowania rolniczych środków chemicznych powinien być przygotowany do okresu przestoju.

Przygotowanie opryskiwacza do postoju posezonowego rozpoczynamy od bardzo dokładnego umycia wszystkich jego podzespołów. Następnie należy wykonać przegląd techniczny, konserwację i wymianę zużytych podzespołów, sprawdzić stan osłon wszystkich ruchomych elementów. W opryskiwaczach wyposażonych w wentylatory należy sprawdzić stan wirnika. Następnie należy skontrolować węże układu cieczowego, ich stan i ułożenie, w razie potrzeby wymienić uszkodzone elementy. Miejsca z uszkodzoną powłoką lakierniczą należy oczyścić i zamalować farbą antykorozyjną. Poluzowane połączenia śrubowe dokręcić, sprawdzić poziom oleju w pompie i w przekładniach. Na koniec należy nasmarować wszystkie punkty smarowania zgodnie z instrukcją obsługi oraz odkryte części metalowych elementów ważnych zespołów opryskiwacza (wał pompy i przekładni, przeguby belki polowej, prowadnice układu podnoszenia i stabilizacji belki polowej, tłoczyska siłowników hydraulicznych). Powinno się również zmniejszyć naciąg sprężyn w zaworze sterującym i układzie stabilizacji belki polowej, a także poluzować zawory przeciwkroplowe. Konieczne jest dokładne usunięcie wody z układu cieczowego, bo zamarzająca woda może doprowadzić do trwałego uszkodzenia opryskiwacza, a zwłaszcza: pompy, filtrów, zaworu sterującego, korpusów rozpylaczy i przewodów układu cieczowego. Opryskiwacz należy garażować w miejscu o suchym podłożu. Warto także podłożyć pod osie klocki lub stojaki i obniżyć ciśnienie w ogumieniu. Wrażliwe części opryskiwacza, np. panel sterowania, komputer i wyświetlacz z kabiny ciągnika, przepływomierze elektroniczne, powinno się przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią. Przygotowanie opryskiwacza sadowniczego podlega tym samym zasadom, odpowiednio do jego konstrukcji.

Po zakończonym sezonie pracy rozsiewacz nawozów należy starannie umyć i oczyścić. Nie należy myć rozsiewacza strumieniem wody o dużym ciśnieniu z bliskiej odległości. Następnie, zależnie od modelu rozsiewacza:

  • sprawdzić powłokę farby, a miejsca uszkodzone oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń, odtłuścić i pokryć farbą podkładową a następnie nawierzchniową (stosować farby przeznaczone do maszyn rolniczych),
  • części uszkodzone lub zużyte naprawić bądź wymienić na nowe,
  • rozpylić olejową mieszankę ochronną na rozsiewaczu, zwłaszcza na częściach metalowych,
  • gwinty śrub napinających, mocujących, regulacyjnych i nastawczych, podobnie jak zsyp i zasuwę, oczyścić i nasmarować smarem stałym,
  • sprawdzić stan elementów gumowych, pasów klinowych, zwolnić ich naciąg, w razie uszkodzeń wymienić,
  • sprawdzić stan przekładni łańcuchowej, połączeń sworzniowych, nasmarować smarem stałym,
  • sprawdzić stan instalacji hydraulicznej, sprawność ręcznego regulatora przepływu i zabrudzenia filtra w układzie hydraulicznym, w razie konieczności niezwłocznie wymienić,
  • sprawdzić stan instalacji elektronicznej pod względem działania każdego z czujników,
  • napełnić smarem wszystkie punkty smarne na rozsiewaczu,
  • stacjonować w suchym pomieszczeniu i na poziomej powierzchni, wyłącznie z pustym zbiornikiem, w sposób zabezpieczający przed okaleczeniem ludzi lub zwierząt.