Społeczność lokalna

Dobrowolne inicjatywy wspierające życie i działanie lokalnych społeczności

Aktywność rolnicza, podobnie jak każda inna działalność gospodarcza, generuje określone koszty społeczne. Im bardziej są one odczuwane przez społeczność lokalną, tym mniejsza jest jej akceptacja dla prowadzonej działalności. W perspektywie długofalowego rozwoju gospodarstwa to zły prognostyk.

Dziś społeczeństwo zwraca uwagę na etykę, moralność firm, zgodność ich działań z prawem i chce w pewien sposób partycypować w zyskach, które te firmy osiągają. Otwierając się na potrzeby lokalne, gospodarstwo zyskuje zaufanie do tego co robi i w jaki sposób funkcjonuje. Zaangażowanie społeczne wpływa pozytywnie na jego wizerunek zarówno w oczach zwykłych ludzi jak i klientów oraz partnerów biznesowych. Rośnie w ten sposób wartość lokalna gospodarstwa jako firmy i jego zdolność konkurencyjna.