Ochrona roślin

Konstrukcja magazynu ŚOR

Konstrukcja magazynu środków chemicznych oraz odpadów powstających w następstwie ich stosowania powinna spełniać wymagania określone w wielu aktach prawnych, między innymi:

 • ustawy z dnia 07.07.2022r. Prawo budowlane,
 • ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • rozporządzenia MRiRW, w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin,
 • rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Według zaleceń Dobrej Praktyki Ochrony Roślin konstrukcja magazynu powinna spełniać następujące warunki:

 1. ściany, dach oraz drzwi wykonane z materiałów ognioodpornych,
 2. zalecana odporność na pożar wewnętrzny i zewnętrzny:
  • jeśli magazyn znajduje się w miejscu narażonym na zagrożenia zewnętrzne (np. pożary lasów) – 1-godzinna,
  • jeśli możliwa jest szybka reakcja straży pożarnej  – 30-minutowa,
 3. elementy nośne zabezpieczone przed wysoką temperaturą,
 4. posadzka utwardzona i nieprzepuszczalna, łatwo zmywalna, ograniczająca poślizg oraz odporna na uderzenia i działanie substancji żrących,
 5. kratka ściekowa w posadzce odłączona od systemu kanalizacji i podłączona do zamkniętego zbiornika na płynne odpady chemiczne,
 6. izolacja termiczna, zapewniająca chłód podczas letnich upałów oraz dodatnią temperaturę w zimie (pomieszczenia gwarantujące względną stabilność temperatury),
 7. przyciemnione szyby chroniące przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.