Stabilność finansowa

Wiedza i dokumentacja pomocna w osiągnięciu stabilności finansowej

3.5.1. Kalkulacja kosztów pracy członków rodziny
3.5.2. Dokumentacja pól, upraw i prowadzonych na nich zabiegów
3.5.3. Dokumentacja uzyskiwanych wyników, ich ilości i jakości produkcji
3.5.4. Dokumentacja kosztów produkcji wraz z usługami zewnętrznymi
3.5.5. Poprawa rentowności gospodarstwa oraz korzystanie z doradztwa w tym zakresie