Ochrona roślin

Środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania

Środki ochrony roślin są szczególnym środkiem produkcji w gospodarstwie rolnym ze względu na ich działania biologiczne, który przy właściwym zastosowaniu przynosi duże efekty gospodarcze, lecz przy niewłaściwym może zagrażać środowisku i ludziom, także poza terenem gospodarstwa.

Podstawą bezpiecznej ochrony roślin jest pewność, że zakupiony środek jest dokładnie taki, jaki rolnik planował nabyć. Dlatego należy środki ochrony roślin nabywać jedynie w wiarygodnych punktach handlowych, kontrolując wygląd opakowań i etykiet oraz dokumentując transakcję (pobranie paragonu, faktury), co może być podstawą do roszczeń na wypadek reklamacji. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wyjaśniać je przy zakupie lub bezzwłocznie kontaktując się z przedstawicielem producenta lub Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dokumentując działania ochrony roślin należy również pamiętać o zaprawach nasiennych na nasionach czy materiale nasadzeniowym.

Wolno stosować jedynie oficjalnie dozwolone, zarejestrowane środki ochrony roślin, przed datą końca przydatności do użycia zaznaczoną na opakowaniu lub we właściwym dokumencie towarzyszącym preparatowi. Zakup i stosowanie środkó1) niezarejestrowanych lub podrobionych wiąże się z poważnymi konsekwencjami:

PSOR_Folder_148_210_PL_20_01_2021.pdf (akademiapsor.pl)

Przed zastosowaniem środka należy szczegółowo zapoznać się z etykietą i postępować w sposób w niej opisany. Zakres zastosowania środka ochrony roślin, dawkowanie, fazy agrofagów lub rośliny uprawnej, jak również dodatkowe uwarunkowania zabiegu, są szczegółowo opisane w zezwoleniu środka jak również na etykiecie środka. Wybór środka powinien być w pełni świadomy i wynikać z rzeczywistych potrzeb prowadzonej uprawy. Niedopuszczalne jest stosowanie środków niezarejestrowanych w kraju lub zarejestrowanych do stosowania w innej uprawie. Niedopuszczalne jest stosowanie wyższych dawek środka, niż opisane w etykiecie, podobnie jak również stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem, lub w innych fazach rośliny uprawnej lub agrofagów, niż wymienione w zezwoleniu rejestracyjnym. Stosowanie środków nie zarejestrowanych, podrobionych, w niewłaściwych dawkach lub czasie, nie tylko nie przyniesie zamierzonego efektu ochrony, ale zagraża skażeniem środowiska, a także narażeniem zdrowia i życia zarówno stosującego, jak i konsumentów produktu rolniczego. Ponieważ na bieżąco następuje wiele zmian w zakresie rejestracji środków należy korzystać z kompetentnego doradztwa lub innych wiarygodnych źródeł, np. informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin—zastosowanie