Zarządzanie gospodarstwem

Dobrostan zwierząt

Pojęcie dobrostanu odnosi się dojakości życia z perspektywy pojedynczego zwierzęcia.

Dobrostan zwierząt odnosi się nie tylko do zdrowia i warunków fizycznych, ale także samopoczucia psychicznego i możliwości wyrażania przez nie naturalnych zachowań.

Można uznać, że dobrostan zwierząt jest zapewniony, jeśli zwierzęta są zdrowe, dobrze się czują i nie cierpią. Warunki te noszą nazwę „pięciu wolności” i zawarte są w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, który został opracowany przez angielskich specjalistów z Rady Dobrostanu Zwierząt (Farm Animals Welfare Council).

Miernikiem właściwej opieki nad zwierzętami jest zachowanie pięciu wolności:

  • wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu i sile;
  • wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku;
  • wolność od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu;
  • wolność do wyrażania naturalnego zachowania poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku
  • wolność od strachu i stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt.

Więcej w Obszarze 17, Produkcja zwierzęca.