Produkcja zwierzęca

Zasady stosowania antybiotykoterapii w produkcji zwierzęcej

W celu zmniejszenia użycia antybiotyków oraz ich właściwego stosowania w opiece zdrowotnej zwierząt gospodarskich, należy stosować się do następujących zasad1:

  • przepisanie i stosowanie środków przeciwbakteryjnych ma uzasadnienie wyłącznie po dokonaniu diagnozy weterynaryjnej;
  • metafilaktyczne stosowanie antybiotyków jest możliwe tylko w oparciu o wyniki kliniczne dotyczące rozwoju choroby w stadzie;
  • należy unikać rutynowej profilaktyki;
  • w miarę możliwości, należy unikać podawania leku całemu stadu i skupić się na leczeniu indywidualnym zwierzęcia, odizolowanego od stada;
  • w antybiotykoterapii zaleca się leczenie celowane, w oparciu o antybiogram;
  • należy unikać stosowania środków przeciwbakteryjnych skłonnych do rozprzestrzeniania przenoszonej oporności;
  • leczenie antybiotykami powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarską oraz podlegać regularnej ocenie konieczności podejmowania leczenia dla uniknięcia niepotrzebnego stosowania leków;
  • w miarę możliwości należy rozważyć alternatywne metody profilaktyki i leczenia zwierząt, co do których udowodniono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny zwraca krajowym producentom mięsa uwagę na opracowane przez nią wytyczne dotyczące redukcji zużycia antybiotyków krytycznych (inaczej: o najwyższym priorytecie). Do 2023 roku polscy producenci bydła powinni zmniejszyć ich stosowanie o co najmniej 50%. Dotyczy to również producentów z innych krajów. Aby to zrealizować, należy kontrolować ilość i rodzaj podawanych antybiotyków z uwzględnieniem ich przynależności do poszczególnych grup.


1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 11.09.2015 r., C200/11