Zarządzanie gospodarstwem

Wpływ działań gospodarstwa na otoczenie i społeczność lokalną

Gospodarstwo jest osadzone w konkretnym otoczeniu środowiskowym i społecznym. Wszelkie działania podejmowane w gospodarstwie mogą powodować jakieś skutki w jego otoczeniu, co może być źródłem znaczących problemów.

Przykładowo planując siew uprawy wymagających przy zbiorze bardzo ciężkiego transportu należy pamiętać o wytrzymałości lokalnych dróg, a siejąc uprawy rzędowe prowokujemy w wilgotnych latach erozję wodną i zmyw powierzchniowy prowadzący do utraty gleby z pola, zamulania rowów melioracyjnych, a także zanieczyszczenia cieków wodnych i w efekcie do znaczących strat środowiskowych. Nieprzemyślanymi działaniami łatwo doprowadzić do konfliktu z lokalną społecznością, urzędami i obowiązującym prawem. Z reguły w gospodarstwie zatrudnieni są okoliczni mieszkańcy. W interesie wszystkich jest wzajemne zrozumienie i współpraca. Konflikty zawsze prowadzą do podwyższenia kosztów działalności i ograniczenia swobody działania gospodarstwa. Można uniknąć konfliktów uwzględniając w działaniach gospodarstwa sprawy ważne dla lokalnej społeczności, a jeszcze lepiej sprawdza się współpraca ze społecznością i, nawet drobne, dobrowolne działania gospodarstwa na jej rzecz (pomoc lokalnej szkole, wsparcie organizacji lub parafii, drobne inwestycje służące wszystkim).

Więcej w obszarze 16. Społeczność lokalna