Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Odpady rolnicze nie nadające się do ponownego wykorzystania w produkcji rolniczej

W gospodarstwach rolnych powstają odpady bezpośrednio związane z produkcją rolną oraz odpady o charakterze bytowym i komunalnym (związane z funkcjonowaniem zabudowań oraz pracą i pobytem ludzi). Większość pozostałości z działalności rolniczej, pochodzenia naturalnego wykorzystuje się w produkcji rolnej.

Inaczej jest w przypadku pozostałości nienaturalnego pochodzenia. Większość z nich nie znajduje zastosowania w gospodarstwie i należy traktować je jako odpady.

Wśród odpadów pochodzenia naturalnego, których nie można przetworzyć w gospodarstwie, należy wymienić padłe lub ubite z konieczności zwierzęta.

Zgodnie z przepisami każdy rolnik jest zobowiązany do unieszkodliwienia martwych zwierząt bez względu na to, co spowodowało upadek (choroba, starość) lub zostały zabite i nie nadają się jako pożywienie.

W przypadku padnięcia zwierzęcia, w celu przekazania odpadu należy zgłosić ten fakt do zakładu unieszkodliwiającego odpady, który ma podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wykaz firm znajduje się na: https://www.gov.pl/web/arimr/10-firm-swiadczy-w-2022-roku-uslugi-zwiazane-z-utylizacja-padlych-zwierzat-gospodarskich-ze-wsparciem-arimr2 ). Zgodnie z obowiązującymi procedurami ARiMR może udzielić pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom rolnym na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunków: bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Naturalne odpady mineralne takie jak zebrane z pól kamienie mogą być wykorzystane do naprawy i utwardzenia dróg i placów.