Ochrona roślin

Stosowanie ŚOR z różnych grup chemicznych

Planowane zabiegi ochrony roślin muszą uwzględniać rodzaj i skuteczność zabiegów wykonywanych wcześniej. Wynika to z ograniczeń stosowania produktów zawierających substancje aktywne z tych samych grup chemicznych, zarówno ze względu na pozostałości w glebie i roślinach uprawnych, jak i z powodu ograniczania presji selekcyjnej prowadzącej do tworzenia się odporności u zwalczanych agrofagów.

Aby uniknąć wywoływania w populacji agrofagów jednostronnej selekcji, konieczne jest w procesie ochrony roślin, oprócz metod nie chemicznych, używanie możliwie różnych substancji chemicznych, działających w odmienny sposób na organizmy zwalczane. Dlatego należy zapoznać się szczegółowo z zaleceniami stosowania i ograniczeniami każdego z branych pod uwagę produktów chemicznych i stosować je naprzemiennie. Konieczna jest przy tym znajomość substancji czynnych środków, ponieważ obecnie wiele środków o różnych nazwach zawiera tę samą substancję czynną.