Ochrona roślin

Nawozy lub stymulatory wzrostu będące nieformalnymi środkami ochrony roślin

Prawodawstwo dotyczące różnego typu produktów wykorzystywanych w rolnictwie jest bardzo złożone i czasami niespójne.

To skłania niektórych producentów preparatów, które mogą potencjalnie znajdować zastosowanie w ograniczaniu występowania agrofagów, do zgłaszania ich lub rejestrowania jako nawozów lub stymulatorów wzrostu i rozwoju roślin. W rzeczywistości stanowi to próbę obejścia długotrwałej i bardzo kosztownej procedury rejestracji środka ochrony roślin, co jest nieprawnym wprowadzeniem do obrotu rynkowego nie sprawdzonych i nie ocenionych w wymagany sposób środków ochrony roślin. Zatem mogą być niebezpieczne dla stosującego, środowiska lub konsumenta. Dodatkowo stanowi to naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Należy pamiętać, że w etykietach tych środków producent nie ma prawa zamieszczać informacji o ochronnym działaniu środka czy działaniu mieszczącym się w definicji środka ochrony roślin, a przekazywanie informacji niezgodnych z etykietą podlega karze.