Społeczność lokalna

Korzyści lokalnej społeczności z działania gospodarstwa

Gospodarstwo rolne poprzez swoją aktywność społeczną może znacznie wpłynąć na poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców. Jest wiele dziedzin życia społecznego, które wymagają uwagi i wsparcia konkretnymi działaniami. Należy do nich nauka, szkolnictwo, kultura, zdrowie, infrastruktura, sport czy ochrona środowiska.

Często podejmuje się też akcje na rzecz poprawy warunków egzystencji ludności z tzw. marginesu społecznego lub zwyczajnie związane z organizacją czasu wolnego mieszkańców. Najbardziej popularną formą zaangażowania społecznego firm jest sponsoring, mecenat oraz filantropia. Duże znaczenie ma również ich aktywność na lokalnym rynku pracy, który rozwija się dzięki oferowanemu zatrudnieniu.

Zatrudnienie pracowników z lokalnej społeczności, to wkład gospodarstwa rolnego w ożywienie miejscowego rynku pracy. Dzięki inwestycjom w ten rynek poprawia się sytuacja ekonomiczna jej mieszkańców. Edukacja miejscowych pracowników i systematyczne podnoszenie ich kompetencji zawodowych wpływa również na wzrost wartości miejscowego rynku pracy, który bogaci się o wykwalifikowanych specjalistów. Postawienie na jego rozwój jest pozytywnie postrzegane przez społeczność lokalną. To sprawia, że rośnie z jej strony akceptacja dla gospodarstwa, zaufanie i lojalność wobec niego.