Warunki pracy

Ubezpieczenie zdrowotne

Dla pracowników obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne, w ramach którego opłaca się składki do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru.

Jest ona miesięczna i niepodzielna. Wielu pracodawców zapewnia swoim pracownikom dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Przyjmuje ono zazwyczaj postać pakietu lub abonamentu medycznego. Chcąc skorzystać z takiej możliwości należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze w umowie z dostawcą usług medycznych należy rozróżnić świadczenia medycyny pracy od pozostałych świadczeń medycznych. W ten sposób wartość badań udzielanych w ramach BHP będzie wyłączona z opodatkowania i oskładkowania. Po drugie warto wprowadzić niewielką odpłatność za usługi medyczne, dzięki czemu można uniknąć składek ZUS. Podstawy wymiaru składek nie stanowią bowiem korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Wystarczy zatem wprowadzenie stosownego zapisu do układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania albo nawet wydanie zarządzenia przez pracodawcę, aby – przy częściowej odpłatności – nie powstał obowiązek opłacania składek.