BHP

Optymalizacja procesów produkcyjnych w celu obniżenia narażenia pracowników na wypadki

Optymalizacja procesów produkcji w trosce o bezpieczeństwo pracowników jest elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem przynosi gospodarstwu szereg korzyści.

Po pierwsze ustala standardy postępowania, po drugie pomaga wprowadzić właściwy nadzór nad procesami generującymi szczególne ryzyko i wreszcie prowadzi do ciągłego doskonalenia. Znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem funkcjonują w oparciu o następujący cykl operacyjny:

 • planowanie – w oparciu o strategię rozwoju przedsiębiorstwa,
 • wykonanie – poprzez wdrożenie zmian i zapewnienia ich funkcjonowania,
 • sprawdzanie – w toku kontroli i audytów,
 • reagowanie – poprzez korekty i środki zapobiegawcze,
 • udoskonalanie – na zasadzie przeglądu zarządzania.

W oparciu o analizę ryzyka dla poszczególnych stanowisk pracy oraz wyciągając wnioski ze stwierdzonych zagrożeń i zaistniałych zdarzeń optymalizacja procesu produkcji powinna obejmować:

 • technologie procesów – np. użycie surowców, materiałów, źródeł energii, paliw, itp.,
 • pomieszczenia i ich wyposażenie – np. przestronność, rozwiązania komunikacyjne, oświetlenie, ogrzewanie, itp.,
 • maszyny i urządzenia – np. zaawansowanie technologiczne, źródło zasilania, automatyka,  osłony, środki ochrony zbiorowej, emisja hałasu, itp.,
 • środki transportowe,
 • zasoby ludzkie – np. kwalifikacje, świadomość, uczestnictwo w szkoleniach, itp.,
 • organizację pracy,
 • środki ochrony indywidualnej i środki minimalizujące skutki sytuacji awaryjnych.