Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Ocena ryzyka dla stanowisk pracy

Zagrożenia w pracy przy rolniczych środkach chemicznych i odpadach są bardzo poważne, a niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych zjawisk niosących negatywne skutki – bardzo duże.

Wobec istniejącego zagrożenia należy obniżać poziom ryzyka poprzez odpowiednie działania. Ocena ryzyka jest jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania ryzykiem. Polega ona na dokładnym prześledzeniu procesu pracy na poszczególnych stanowiskach, pod kątem identyfikacji punktów krytycznych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w celu określenia środków zapobiegawczych i podejmowania działań służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu ryzyka wynikającego z istniejącego zagrożenia. Więcej informacji w obszarze 15 BHP.