Zarządzanie wodą

Wykorzystanie wody deszczowej

Woda deszczowa jest bardzo korzystnym źródłem wody do nawadniania upraw. Jest mało zmineralizowana, miękka i ma obojętny odczyn.

Jej wykorzystanie nie powoduje zasolenia gleby i stosując ją można oszczędzić na procesie uzdatniania wody do nawodnień.  Najczęściej kłopotem bywa zmagazynowanie wody deszczowej, zwłaszcza, że w wypadku możliwości uwalniania jej do środowiska (nieuszczelnione zbiorniki wodne lub cieki) należy dochować zobowiązań wynikających z Prawa wodnego.