Produkcja zwierzęca

Dobre praktyki związane z zasadami bioasekuracji:

  1. Wyposażenie wszystkich pracowników w odzież ochronną,
  2. Stosowanie mat dezynfekcyjnych (brama wjazdowa i wejścia do pomieszczeń ze zwierzętami),
  3. Wprowadzanie do fermy zwierząt hodowlanych i produkcyjnych o niskim ryzyku oraz stosowanie kwarantanny,
  4. Dezynfekcja pojazdów i sprzętu przed wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa,
  5. Brak kontaktu zwierząt gospodarskich i ich właścicieli (personelu) z innymi zwierzętami gospodarskimi i dzikimi.