Produkcja zwierzęca

Skutki antybiotykooporności

Zgodnie z raportem przygotowanym w 2019 r. przez organizację Wellcom Trust, prawie 700 tys. osób rocznie na świecie umiera z powodu infekcji wywołanych bakteriami opornymi. Przewiduje się również, że w 2050 r. liczba ta może wzrosnąć nawet do 10 mln. Nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków determinuje wzrost ilości drobnoustrojów wieloopornych, co w skali globalnej już teraz wywołuje katastrofalne skutki.

Zgodnie z raportem przygotowanym w 2019 r. przez organizację Wellcom Trust, prawie 700 tys. osób rocznie na świecie umiera z powodu infekcji wywołanych bakteriami opornymi. Przewiduje się również, że w 2050 r. liczba ta może wzrosnąć nawet do 10 mln. Nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków determinuje wzrost ilości drobnoustrojów wieloopornych, co w skali globalnej już teraz wywołuje katastrofalne skutki.

Jedną z najbardziej niepokojących konsekwencji antybiotykooporności jest zmniejszenie skuteczności terapeutycznej leków przeciwbakteryjnych, które może prowadzić do niepowodzeń i trudności w leczeniu ludzi oraz zwierząt, ale też zwiększać liczbę powikłań i przypadków śmiertelnych. Spadek liczby skutecznych antybiotyków pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru wiąże się z ryzykiem wydłużenia czasu leczenia i wzrostu jego kosztów, a nawet konieczności sięgnięcia po mniej bezpieczne rozwiązania terapeutyczne.

Zjawisko antybiotykooporności wiąże się również z niebezpieczeństwem epidemiologicznym. Łatwość i tempo przemieszczania się ludzi pomiędzy krajami i kontynentami sprawia, że przenoszenie oraz rozprzestrzenianie się bakterii wieloopornych, czy horyzontalne przekazywanie genów oporności, stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek i zyskało zasięg globalny. Ma to swoje konsekwencje ekonomiczne nie tylko w opiece zdrowotnej, gdzie rosną wciąż koszty leczenia oraz diagnostyki, ale również w społeczeństwie (problemy psychologiczne) i w gospodarce (spadek wydajności). Szacuje się, że w Unii Europejskiej koszty opieki zdrowotnej i spadku wydajności, wynikające z antybiotykooporności, wynoszą rocznie aż 1,5 mld euro1.


1. Źródło: Postępy mikrobiologii – Advancements of Microbiology, 2020, 59, 3, 249–257 DOI: 10.21307/PM-2020.59.3.18, ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ: PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE Beata Mazińska, Waleria Hryniewicz Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa.)