Stabilność finansowa

Przyczyny utraty stabilności finansowej

Powszechnie wiadomo, że przyczyną utraty stabilności finansowej jest brak gotówki, ale rzeczywiste przyczyny takiego stanu finansów zawsze są konsekwencją splotu głównie naszych działań oraz czynników zewnętrznych, niezależnych od naszej woli.

Stabilność finansowa wynika z wielu czynników, a brak gotówki może mieć zupełnie inne podstawy, niż na przykład spadek cen jednego z produktów. Stabilność nie jest i nie powinna być postrzegana jedynie przez pryzmat dnia dzisiejszego, czy nawet najbliższego roku. Stabilność to mechanizm, o którym należy myśleć również w kategorii dalekiej przyszłości. Co zrobić i jak działać by za rok, dwa, czy piętnaście nie obawiać się jej utraty – być może również na skutek działań teraz właśnie podejmowanych. Warto znać jedną, wspólną przyczynę problemów w biznesie, która go najskuteczniej niszczy: zaskoczenie. Zderzenie z czymś nieprzewidzianym i niespodziewanym zawsze niesie ze sobą ogromne ryzyko i jest powodem większości problemów nie tylko pojedynczych firm czy gospodarstw, lecz także całych branż gospodarki.

Aby uniknąć zaskoczenia należy pamiętać i stosować trzy podstawowe zasady:

  1. Wykorzystuj w pełni swoje zasoby i przewagi, ale pamiętaj o słabościach i brakach,
  2. Przygotowuj się do wszystkiego jak najlepiej, nie zostawiając nic przypadkowi,
  3. Bądź aktywny w zdobywaniu wiedzy i wciąż analizuj przebieg zdarzeń.

Planowanie działań i uważna obserwacja rozwoju wypadków minimalizuje ryzyko. Natomiast działanie według zasady „jakoś to będzie” wcześniej czy później zakończy się upadkiem finansowym gospodarstwa.