Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Monitorowanie i ewidencja gazów cieplarnianych w gospodarstwie

np. wg metodyki dostępnej na: http://www.coolfarmtool.org/

Prowadzenie rzeczywistych pomiarów związanych emisją gazów cieplarnianych wymaga sporych nakładów finansowych, czasu oraz odpowiednich kwalifikacji, więc jest stosowane rzadko. Nie zmienia to faktu, że świadomy rolnik powinien wiedzieć gdzie i kiedy przyczynia się do wzrostu lub spadku emisji oraz jakie jego działania są korzystne, a które nie. Rozwiązaniem może być pozyskanie niezbędnej wiedzy z dostępnych kalkulatorów oraz z publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Jednym dostępnych w internecie kalkulatorów jest Cool Farm Tool. O ile dwa ostatnie słowa łatwo przetłumaczyć („farm” – farma, gospodarstwo; „tool” – narzędzie, instrument) to słowo „cool” w języku angielskim może mieć dwa znaczenia. Po pierwsze „cool”: oznacza „chłód”, co jest znamienne w kontekście efektu cieplarnianego. Poza tym „cool” oznacza „świetny, znakomity”, co można uznać za marketingową zachętę do skorzystania z omawianego kalkulatora. Wykorzystanie kalkulatora polega na odpowiedzi na szereg pytań, np. jaka produkcja rolna prowadzona jest w gospodarstwie? Jakie rośliny uprawiane są i na jakim areale? Na tej podstawie program wylicza emisję dwutlenku węgla z danego gospodarstwa. Jedynym ograniczeniem do stosowania tego bardzo pożytecznego narzędzia może być znajomość języka angielskiego. Mniej wprawni językowo mogą skorzystać z publikacji naukowych w języku polskim. Ta forma może nie jest tak wygodna jak kalkulator internetowy, ale ze wszech miar godna polecenia.

Od 2021 roku powinny być dostępne na stronach banku BNP Paribas zarówno kalkulatory śladu węglowego w języku polskim adresowane do konsumentów, jak i odpowiednie do obliczania śladu węglowego w gospodarstwie rolnym.