Zarządzanie gospodarstwem

Konieczność oceny ryzyka dla stanowisk pracy

Każde stanowisko pracy w gospodarstwie rolnym wiąże się ze specyficznym ryzykiem wynikającym z jego lokalizacji, profilu produkcyjnego, używanego sprzętu, maszyn, kontaktu z substancjami chemicznymi i biologicznymi, ze zwierzętami.

Zawsze niezbędna jest analiza wszystkich stanowisk pracy w celu zidentyfikowania ryzyk i wdrożenia działań umożliwiających zabezpieczenie pracowników. Wynikiem tego powinno być obniżenie do zera wypadków przy pracy, podobnie jak i jej szkodliwości. Odpowiednie działania i instrumenty – mogą oznaczać konieczność szkoleń, instruktaży, instalacji tablic ostrzegawczych, dostosowania wyposażenia ochrony osobistej, bądź też zmianę w organizacji pracy lub w wyposażeniu technicznym. Plan musi być wdrażany na bieżąco i modyfikowany oraz uzupełniany co roku, po kolejnej ocenie ryzyka dla stanowisk pracy.

Sposób przeprowadzenia oceny ryzyka opisany został w obszarze 15 BHP.