Produkcja zwierzęca

Kontrola obecności zwierząt niepożądanych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami teren fermy powinien być ogrodzony. Samo ogrodzenie powinno uniemożliwiać lub w znacznym stopniu utrudniać dostawanie się na teren fermy zwierząt dzikich, psów, kotów oraz gryzoni.

W przypadku tych ostatnich w praktyce jest to dość trudne. Na teren fermy powinien obowiązywać zakaz wprowadzenia zwierząt towarzyszących (psy, koty). W celu zminimalizowania dostawania się do obiektów gryzoni należy systematycznie wycinać roślinność na terenie fermy. Specjalistyczne stacje trutek posiadają mechanizmy zliczające ilość wizyt, co umożliwia ocenę skuteczności zwalczania tych szkodników. Należy również sprawdzać, czy istnieją tzw. ślady bytowania gryzoni (odchody na powierzchniach, nory, zabrudzenia ścian, obecność fizyczna etc.).