Zarządzanie gospodarstwem

Wyposażenie techniczne a charakter produkcji

Wyposażenie techniczne gospodarstwa (maszyny, budynki, pojazdy) musi odpowiadać jego zamiarom biznesowym i przyjętej strategii działania. Charakter użytkowanego sprzętu (własnego lub usługowego) musi odpowiadać potrzebom prowadzonej działalności.

Przy zakupie wyposażenia technicznego należy kierować się przede wszystkim dokładnym rachunkiem ekonomicznym, gdyż bardzo łatwo jest przeinwestować. Zyski z prowadzenia gospodarstwa muszą wystarczyć na jego odtworzenie techniczne, co wobec cen coraz bardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu może być niewykonalne, zwłaszcza dla gospodarstw mniejszych. W każdym wypadku, a w takim szczególnie, warto brać pod uwagę wspólne użytkowanie sprzętu z sąsiadami, a także pamiętać o właściwym przeszkoleniu pracowników z jego użytkowania.

Więcej planowaniu w obszarze 3. Stabilność finansowa