Ochrona roślin

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami po ŚOR

Opakowania po środkach ochrony roślin powinny być płukane trzykrotnie. Po opróżnieniu opakowania należy je napełnić w ¼ wodą i po zamknięciu intensywnie wymieszać. Wodę wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka. Powtórzyć tę czynność jeszcze dwukrotnie. Czystość pustych opakowań jest warunkiem ich zdania do systemu zwrotu opakowań prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, poprzez punkty sprzedaży ŚOR w całym kraju.

Trzykrotne płukanie opakowań przynosi następujące korzyści:

  • ekonomiczne – niewypłukane opakowanie może zawierać nawet do 5% produktu. Trzykrotne wypłukanie pozwala oszczędzić rolnikowi znacząca ilość i wartość tych środków,
  • efektywności działania – wypłukanie pozwala na wykorzystanie całej ilości produktu zgodnie z przeznaczeniem, co przekłada się na pełną efektywność jego zastosowania,
  • bezpieczeństwa – wypłukane opakowania nie zawierają resztek mogących nieść ryzyko zatruć i skażeń,
  • środowiskowe – dobrze wypłukane opakowanie nie skazi środowiska w procesie jego utylizacji i recyklingu.

Zużyte opakowania po niebezpiecznych substancjach (m.in. po środkach ochrony roślin) stanowią jeden z najpowszechniej występujących odpadów niebezpiecznych, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w indywidualnych gospodarstwach.

Więcej informacji w obszarze 9. Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami, a bezpośrednio także pod adresem: http://www.systempsor.pl/