Ochrona roślin

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin

Opakowania po środkach ochrony roślin powinny być płukane trzykrotnie. Po opróżnieniu opakowania należy je napełnić w ¼ wodą i po zamknięciu intensywnie wymieszać. Wodę wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka. Powtórzyć tę czynność jeszcze dwukrotnie. Czystość pustych opakowań jest warunkiem ich zdania do systemu zwrotu opakowań prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, poprzez punkty sprzedaży ŚOR w całym kraju.

Trzykrotne płukanie opakowań przynosi następujące korzyści:

  • ekonomiczne – niewypłukane opakowanie może zawierać nawet do 5% produktu. Trzykrotne wypłukanie pozwala rolnikowi prawidłowo wykorzystać znacząca ilość i wartość zakupionych środków,
  • efektywności działania – wypłukanie pozwala na zastosowanie całej ilości produktu zgodnie z przeznaczeniem, co przekłada się na pełną efektywność jego działania,
  • bezpieczeństwa ludzi – wypłukane opakowania nie zawierają resztek mogących nieść ryzyko zatruć i skażeń,
  • bezpieczeństwa środowiska – dobrze wypłukane opakowanie nie skazi środowiska w procesie jego utylizacji i recyklingu.

Zużyte opakowania po niebezpiecznych substancjach (m.in. po środkach ochrony roślin) stanowią jeden z najpowszechniej występujących odpadów niebezpiecznych, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w indywidualnych gospodarstwach.

Więcej informacji w Obszarze 9, „Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami”, lekcja 47, „Bezpieczne dla ludzi i środowiska magazynowanie i utylizacja odpadów”.