Warunki pracy

Motywowanie pracowników

Pracownika należy motywować do pracy. Motywacją nazwać możemy bodziec, który uruchamia energię potrzebną do podjęcia wysiłku w celu wykonania określonego zadania. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Najprościej jest wykorzystać w tym celu wynagrodzenie.

Wiele składników wynagrodzenia ma charakter motywacyjny. Wymienić tu można chociażby:

  1. prowizję,
  2. akord,
  3. premie,
  4. nagrody.

Okazuje się jednak, że pracowników można motywować nie tylko wynagrodzeniem. Jednym ze sposobów motywowania jest udostępnianie majątku służbowego do celów prywatnych (telefony, samochody itd.). Rozwój osobisty jest jednym z silniejszych motywatorów dla tych pracowników, którzy lubią pracować nad siłą swojego charakteru i podejmować nowe wyzwania w życiu zawodowym. Takiego pracownika motywuje do pracy już sam fakt rozwijania jego talentów. Możliwość rozwoju zawodowego zmotywuje ludzi bardzo ambitnych, dążących do zdobycia nie podziwu, ale mistrzostwa w swoim zawodzie, osiągania celów i ciągłego rozwijania nowych umiejętności. Na niektórych pracowników szczególnie motywujące może być poczucie odpowiedzialności – jeśli mogą decydować o sposobie organizacji pracy innych osób i mają pewną niezależność i realną kontrolę nad poszczególnymi działaniami, stają się niezwykle efektywni. Wiele osób czuje się świetnie zajmując wysokie stanowisko w strukturach firmy. Pięcie się po szczeblach kariery i dążenie do sukcesu dodaje im skrzydeł i jest nagrodą samą w sobie (prestiż). Stabilizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia, umowa o pracę na czas nieokreślony – bywają priorytetem zwłaszcza dla pracowników, którzy mają rodzinę. Pracownik, który ma poczucie stabilizacji identyfikuje się z firmą, jest wydajny i wywiązuje się w powierzonych zadań, co przekłada się na wyniki firmy. System benefitów w niektórych zakładach pracy to mocna motywacja. Mogą to być posiłki pracownicze, karnety na zajęcia sportowe, przedszkole przy zakładzie pracy i inne dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Zanim jednak pracodawca zdecyduje, jakie powinny być benefity dla pracowników i podejmie konkretne działania, warto aby porozmawiał ze swoimi pracownikami lub zrobił ankietę i poznał ich potrzeby i wartości, co daje im satysfakcję, a następnie dopasował benefity motywacyjne do tych potrzeb. Kursy i szkolenia są wspaniałą okazją do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia jako benefit i motywator przyniosą efekt zwłaszcza w przypadku młodych, ambitnych członków zespołu, którzy są otwarci na wiedzę i nowe doświadczenia. Zapewnienie możliwości rozwoju w postaci starszym stażem pracownikom pozwala na poszerzanie kompetencji. Inwestycja w rozwój pracownika jednocześnie przekłada się na korzyści dla firmy. Jasny podział zadań, praca uporządkowana, z góry przewidziane działania na każdy dzień i przyporządkowanie zadań każdemu pracownikowi – taki ład niektórym odpowiada, a demotywuje ich chaos. Uznanie i szacunek: osoba doceniana, nagradzana i stawiana przez pracodawcę innym za wzór za swoje osiągnięcia i doświadczenie na pewno odczuwa większą chęć do wykonywania pracy niż ten, który niczym nie wyróżnia się z tłumu innych. Bywa, że nawet pochwała i uznanie za niewielki sukces dodaje skrzydeł, a więc nie szczędź ich swoim pracownikom. Dobrym pomysłem jest motywacja pracowników poprzez organizację imprez firmowych, czy integracyjnych, które pozwalają nawiązać relacje i poczucie wspólnoty w zespole.