Zarządzanie gospodarstwem

Planowanie działalności gospodarstwa

Dla właściwego planowania przyszłych działań konieczna jest pełna wiedza o historii i stanie bieżącym gospodarstwa i jego otoczenia.

W zrównoważonym podejściu do rolnictwa jako biznesu planowanie jest bardzo ważne, także w zróżnicowanej perspektywie czasowej, czyli:

  1. planowanie krótkoterminowe – wyznaczające kierunek i realizację naszych działań w najbliższym sezonie lub cyklu produkcyjnym,
  2. planowanie średnioterminowe – wyznaczające kierunek, założenia i funkcjonowanie naszego gospodarstwa w perspektywie najbliższych kilku lat,
  3. planowanie długoterminowe – wyznaczające kierunek, perspektywy i miejsce naszego gospodarstwa w dalekiej przyszłości (obejmującej wiele lat naprzód, włącznie z zakończeniem naszego udziału w zarządzaniu i przygotowaniem do przekazania gospodarstwa).

Planując, należy pamiętać, że gospodarstwo wpływa na środowisko oraz na lokalną społeczność poza jego granicami, bezpośrednio, a także pośrednio, poprzez wpływ na innych rolników oraz przez zarządzanie krajobrazem. Ta funkcja ma coraz większe znaczenie i wiąże się z najnowszym prawodawstwem Unii Europejskiej.

Więcej o zasadach planowania oraz błędach popełnianych w tym procesie – w obszarze 3. Stabilność finansowa.