Stabilność finansowa

Dokumentacja uzyskiwanych wyników, ich ilości i jakości produkcji

Prowadzenie dokumentacji uzyskiwanych plonów jest ważnym elementem zarządzania gospodarstwem rolnym.

Systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji o wielkości plonów i ich jakości uwzględniające informacje powiązane z ewidencją pól, prowadzonych zabiegów oraz stosowanych środków ochrony, stwarza możliwość wzrostu produktywności i rentowności prowadzonych upraw. Podstawowymi elementami dokumentacji plonów powinny być informacje dotyczące planowanych plonów, zużycie materiału siewnego (ilościowo i wartościowo), wartość uzyskanych plonów w ujęciu ilościowym i wartościowym, a także o jakości uzyskanych plonów uwzględniająca klasę jakości surowca i straty. Coroczna analiza gromadzonych danych pozwoli w lepszy sposób obierać kierunki upraw na przyszłe lata.