Stabilność finansowa

Poprawa rentowności gospodarstwa oraz korzystanie z doradztwa w tym zakresie

Wiedza jest nie tylko jednym z podstawowych zasobów przedsiębiorstwa, ale również stanowi podstawę przy określaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak: misja, cele, wizja, plany i strategie.

Zarządzanie wiedzą ma na celu optymalizację jej wykorzystania w celu poprawienia parametrów działalności, zwłaszcza rentowności.

Rentowność obok zysku zajmuje podstawowe miejsce wśród celów przedsiębiorstw /gospodarstw  a wskaźniki rentowności, obok płynności, sprawności działania oraz zadłużenia przedsiębiorstwa, stanowią podstawową grupę wskaźników wykorzystywanych w analizie finansowej.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na poprawę rentowności gospodarstwa. Profesjonalny doradca wskaże obszary gospodarstwa, w których konieczna jest zmiana. Ponadto profesjonalny doradca może doradzić jak np. generować automatycznie raporty związane z działalnością gospodarstwa, np.:

  • raporty sprzedaży,
  • raporty zapasów,
  • raporty produkcyjne,
  • raporty finansowe.

Może zalecić również bieżące monitorowanie istotnych wskaźników finansowych, wpływających na poprawę rentowności gospodarstwa np.:

  • wyniku finansowego w danym okresie,
  • salda rachunków bankowych,
  • wartości podatków w trakcie okresu przed rozliczeniem i po rozliczeniu.