Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Oczyszczanie powietrza z budynków inwentarskich

Powstające w budynkach gospodarskich gazy i odory są szkodliwe dla przebywających tam zwierząt i ludzi, więc konieczne jest systematyczne ich usuwanie. Najprostszy sposób usuwania tj. wietrzenie / wentylacja, powoduje emisję tych szkodliwych substancji do atmosfery, a przy większej produkcji zwierzęcej wielkość emisji może być znaczna.

Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie budynków inwentarskich w instalacje pozwalające na oczyszczanie usuwanego powietrza. Wymaga to poniesienia pewnych nakładów, ale jest bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Na rynku istnieje wiele dostępnych systemów oczyszczania powietrza budynków inwentarskich. Niezależnie do tego systemy te są ciągle rozwijane. Stąd warto zainteresować się, jaki system będzie najlepszy, biorąc pod uwagę prowadzoną produkcję zwierzęcą.