Dostęp do rynku

Kompetencje w zakresie negocjacji i komunikacji

Mniej lub bardziej świadomie rozwijamy te kompetencje na co dzień, rozmawiając, przekonując, negocjując w rodzinie, z sąsiadami, w komunikacji codziennej. W przypadku rolnika zainteresowanego sprzedażą swoich produktów, celem jest wynegocjowaniem najkorzystniejszej ceny za sprzedawany towar lub też warunków dostawy.

Sprzedając towar należy być zaopatrzonym w wiedzę o realnym poziomie cenowym oferowanego towaru. Z reguły oczekiwania oferującego sprzedaż i chętnego do zakupu są rozbieżne. Dla oferenta cena jest zawsze za niska, co jest sumą jego rozbudzonych oczekiwań, chęci rekompensaty za niepowodzenia produkcyjne, a realny rynek często prezentuje zupełnie inny poziom cenowy. Przy rozwijaniu kompetencji negocjacji i komunikacji ważne jest zdefiniowanie własnego celu, lub też granic tych negocjacji, tzn. w jakiej maksymalnej cenie chcemy kupić, lub w jakiej minimalnej cenie chcemy sprzedać. Rynek zbytu jest bardzo dynamiczny, a ceny zmieniają się czasem nawet w ciągu dnia – mając określone cele łatwiej „złapać” oczekiwaną cenę.

Negocjacji handlowych można się nauczyć. Każdy zainteresowany może skorzystać z ofert szkoleń negocjacyjnych, są dostępne, relatywnie niedrogie i profesjonalne przygotowane.