BHP

Numery telefonów do służb ratowniczych

W newralgicznych punktach gospodarstwa i pomieszczeń gospodarskich, określonych w analizie ryzyka, umieszcza się w widocznym miejscu listę numerów alarmowych służb ratowniczych i komunalnych.

Lista ta powinna obejmować następujące służby:

  • 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)
  • 997 – Policja
  • 998 – Straż Pożarna
  • 999 – Pogotowie Ratunkowe
  • 991 – Pogotowie Energetyczne
  • 992 – Pogotowie Gazowe
  • 993 – Pogotowie Ciepłownicze
  • 994 – Pogotowie Wodociągowo Kanalizacyjne
  • 987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK)

W przypadku powiadamiania CPR (tel. 112) odpowiednio przeszkoleni operatorzy podczas rozmowy z osobami zgłaszającymi zbierają wszystkie niezbędne informacje i wprowadzają je natychmiast do systemu informatycznego, a następnie przekazują je do odpowiednich służb.

Lista telefonów alarmowych powinna uwzględniać także właściwe wojewódzkie, powiatowe i gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ich numery telefonów dostępne są na stronie internetowej CZK.

Listę może uzupełniać numer telefonu najbliższego lekarza lub ośrodka zdrowia, a w wypadku magazynu środków ochrony roślin warto uzupełnić o numer telefonu najbliższego ośrodka toksykologicznego.