Produkcja zwierzęca

Problemy i zagrożenia związane ze stosowaniem antybiotyków

Odkąd antybiotyki weszły do powszechnego użycia, ich wykorzystanie zarówno w medycynie, jak i w weterynarii, czy przemyśle, z biegiem czasu przybrało masowy wymiar. Nieuzasadnione, zbyt częste ich stosowanie w leczeniu chorób oraz dodawanie do pasz dla zwiększenia efektywności ekonomicznej produkcji zwierzęcej, doprowadziło do niebezpiecznego w medycynie zjawiska, jakim jest antybiotykooporność.

W efekcie coraz trudniej o skuteczność terapeutyczną leków, a tym samym utrzymanie zdrowia publicznego. Wraz z niekontrolowaną podażą antybiotyków, szczególnie w rolnictwie, ilość opornych bakterii wciąż niepokojąco rośnie, m.in. na skutek ich rozprzestrzeniania się oraz przenoszenia genu oporności na inne szczepy. Tymczasem w medycynie nie przybywa nowych antybiotyków, które mogłyby realnie rozwiązać problem.

Jedynym sposobem na powstrzymanie zjawiska oporności bakterii jest racjonalizm w terapeutycznym stosowaniu antybiotyków oraz rezygnacja z profilaktycznych terapii grupowych w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Mają w tym pomóc przepisy prawne uchwalone 25 października 2018 r. przez Parlament Europejski, które zakazują profilaktycznego stosowania antybiotyków w rolnictwie, z wyjątkiem sytuacji wysokiego ryzyka zachorowania pojedynczych zwierząt lub ich grup. Wejdą one w życie w 2022 r.