Dostęp do rynku

Proces produkcyjny partii towaru

Partię towaru stanowi określona ilość konkretnego produktu, o jednolitym charakterze, pochodząca z konkretnej lokalizacji (np. 100 t jęczmienia browarnego odmiany X, z pola nr 10).

Podział na partie towaru jest wewnętrzną sprawą gospodarstwa zależnie od jego możliwości magazynowych, sposobów numeracji pól, uprawianych odmian i gatunków roślin. Każda z partii towaru musi być odpowiednio udokumentowana (np. dla ziarna jęczmienia browarnego: partia nr 1: 100 ton, odmiana: X, pole nr: 10, wielkość pola: 25 ha, zbiór: dd.mm.rrrr, plon: 4 ton/ha; agrotechnika: daty wykonanych zabiegów, rodzaj maszyn uprawowych; ochrona roślin (użyte ŚOR): ilości i daty zabiegów w fazie wzrostu rośliny; nawożenie (użyte nawozy): daty aplikacji nawozów wraz z ich opisem, daty aplikacji biostymulatorów wraz z ich opisem; nasiona: stopień kwalifikacji, dawka i data wysiewu wraz z głębokością siewu.

Do wszystkich powyższych zabiegów należy zgromadzić faktury zakupu środków użytych do produkcji, wszelkie atesty i certyfikaty, a nawet faktury zakupu paliw płynnych oraz dokumentację przeglądów maszyn i narzędzi rolniczych.