Produkcja zwierzęca

Łańcuch żywnościowy

Hodowcy bydła stanowią jeden z elementów łańcucha żywnościowego. Ich rola w tym łańcuchu, podobnie, jak pozostałych jego uczestników, sprowadza się do dostarczenia bezpiecznego dla zdrowia konsumentów produktu spożywczego.

Zgodnie z definicją normy ISO 22 000, łańcuch ten stanowi „sekwencję etapów i procesów mających miejsce w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu i postępowaniu z żywnością oraz jej składnikami, począwszy od produkcji pierwotnej aż do konsumpcji.”

Tworzą go:

 • producenci płodów rolnych,
 • producenci pasz i nasion,
 • producenci pierwotni,
 • przetwórcy żywności,
 • hurtownicy,
 • sprzedawcy detaliczni,
 • producenci nawozów i środków ochrony roślin,
 • producenci leków weterynaryjnych,
 • producenci maszyn i urządzeń,
 • operatorzy transportu i magazynowania,
 • producenci środków czyszczących i dezynfekujących,
 • producenci materiałów opakowaniowych,
 • dostawcy usług,
 • konsumenci.

Każdy z uczestników łańcucha żywności zobowiązany jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji związanej z procesem produkcji lub kolejnym etapem „życia” produktu spożywczego, zanim dotrze on do konsumenta. Niezbędna jest również komunikacja między jego uczestnikami dla zapewnienia kontroli bezpieczeństwa żywności oraz identyfikacji wszystkich możliwych dla niego zagrożeń.

Hodowcy zobowiązani są do wypełnienia kart informacyjnych o łańcuchu żywnościowym zwierząt przeznaczonych do uboju, gdzie odnotowują wszystkie dane dotyczące podawanych im leków, dat ich stosowania oraz okresu karencji. Formularz takiej informacji dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.