Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Spalanie odpadów

Zdarzają się próby pozbycia się odpadów przez spalenie na polu lub w piecu – niektórzy ludzie błędnie sądzą, że nie ma różnicy między spalarnią – instalacją do unieszkodliwiania odpadów – a piecem w domu. Jednak w piecach domowych temperatura osiąga 650 stopni Celsjusza, czyli nawet o tysiąc stopni mniej, niż w profesjonalnych spalarniach.

Piece domowe nie posiadają odpowiednich filtrów, które pozwalają na wychwycenie niebezpiecznych produktów spalania opakowań i pozostałości w nich zawartych, takich jak: tlenek węgla, cyjanowodór, chlorowodór, nitrozwiązki, dioksyny, aldehydy i wiele innych. Dostając się do atmosfery przyczyniają się do powstawanie smogu.

Paląc śmieci szkodzimy innym i sobie samym. Nieprzyjemny zapach palonych tworzyw to tylko sygnał, jednak większość substancji toksycznych jest bezwonnych. Spalanie opakowań po środkach ochrony roślin przez użytkownika we własnym zakresie jest zabronione, podobnie jak wykorzystywanie opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowanie ich jako surowce wtórne.

Za spalanie niebezpiecznych odpadów grozi kara pieniężna. W całym kraju straż miejska lub inni uprawnieni do tego urzędnicy mają prawo wejść na teren prywatnej nieruchomości w godzinach 6.00-22.00, a na teren firmy przez całą dobę. Odmowa ich wpuszczenia stanowi osobne wykroczenie. Jeśli w kotłowni kontrola zastanie odpady (np. opakowani plastikowe, opony w albo przygotowane do spalenia meble), to nakłada mandat do 500 zł. W wypadku nie przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do sądu, gdzie maksymalnie można stracić do 5000 zł http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/czym-palic-w-piecu/ Jeśli nie wiemy, co zrobić z danym odpadem, można sprawdzić to na stronie internetowej www.ekosystem.wroc.pl . Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę odpadu i dostajemy informację, co powinniśmy z nim zrobić