Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Środki ochrony indywidualnej

Praca w rolnictwie niesie ze sobą różne zagrożenia. Poziom hałasu, stężenie pyłu, gazów i cieczy szkodliwych, z którymi pracujący stykają się każdego dnia sprawiają, że tam, gdzie nie można całościowo usunąć zagrożenia, konieczne jest zaopatrzenie w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Zagrożenia przy stosowaniu nawozów pojawiają się, gdy przygotowujemy i stosujemy nawozy płynne (niezbędne właściwe ubranie, ochrona rąk i twarzy), a jeszcze bardziej przy aplikacji nawozów pylistych, np. wapna tlenkowego. W tym wypadku konieczna jest także ochrona układu oddechowego stosującego.

Największe zagrożenie dla stosujących stanowią środki toksyczne o różnym zastosowaniu, zwłaszcza podczas ich odmierzania i przelewania w stanie stężonym. Stosowanie preparatów rozcieńczonych (np. w trakcie wykonywania zabiegów ochrony roślin) jest na ogół mniej niebezpieczne, a zagrożenie zwiększa się podczas znoszenia rozpylonej cieczy lub w przypadku nieprzestrzegania prawidłowego zabezpieczenia i zasad postępowania podczas oczyszczania powierzchni z przypadkowo rozlanych lub rozsypanych środków ochrony roślin, naprawy i konserwacji aparatury do zabiegów chemizacyjnych, czy w efekcie przedwczesnego wejścia na teren opryskany.

Przed narażeniem na szkodliwe oddziaływanie środków chemicznych zabezpiecza specjalny sprzęt ochronny. Pomimo, że używanie specjalnej odzieży i sprzętu ochronnego bywa niewygodne i utrudnia pracę, należy uczynić wszystko, aby zabezpieczyć siebie i innych pracowników przed szkodliwym oddziaływaniem środków ochrony roślin. Typ odzieży i sprzętu ochronnego zależy od wykonywanej pracy i rodzaju stosowanego środka chemicznego. Stosowanie toksycznych środków wymaga pełnego zabezpieczenia ze stosowaniem maski ochronnej (respiratora) włącznie, zwłaszcza podczas przygotowywania cieczy użytkowej i utylizacji resztek preparatów, a czasem również w trakcie wykonywania zabiegów. Ubranie ochronne powinno być czyste i wykonane ze ścisłej, nienasiąkliwej tkaniny lub nieprzemakalnego materiału. Kombinezony, zarówno jednorazowe jak i wielokrotnego użycia, różnią się trwałością i stopniem zapewnienia właściwej ochrony. Zwykle są one wystarczające, gdy ma się do czynienia z większością środków ochrony roślin, jednakże należy używać nieprzemakalnych fartuchów czy kombinezonów podczas przelewania lub mieszania koncentratów i stosowania środków toksycznych. Nieprzemakalnego ubrania należy używać zawsze, gdy mgła lub rozpylona ciecz może zmoczyć ubranie robocze, czy kombinezon. Nieprzemakalne fartuchy i ubrania powinny być wykonane z materiałów gumowanych lub syntetycznych, odpornych na rozpuszczalniki stosowane w formulacjach środków ochrony roślin, a fartuch powinien zakrywać ciało od ramion aż do butów.

Bardziej szczegółowe wskazania dotyczące środków ochrony osobistej producenci zamieszczają na swoich stronach internetowych, np.: