Ochrona roślin

Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin

Systemy wspomagania decyzji pomagają rolnikowi lepiej organizować prace, prognozować ryzyko, obniżać koszty, podnosić jakość produktów, a przez to swoją konkurencyjność i tym samym wdrażać zasady rolnictwa zrównoważonego.

Systemy wspierania decyzji wykorzystywane w produkcji roślinnej, będące elementem rolnictwa precyzyjnego, oparte są na analizie statystycznej i funkcjonalnej czynników wpływających na rośliny uprawne lub agrofagi. Z reguły mają one charakter interaktywny, łącząc dane historyczne z aktualnymi, polowymi. Zadaniem systemu wspierania decyzji jest informowanie użytkownika o przewidywanym scenariuszu rozwoju roślin uprawnych, zagrożeń ze strony agrofagów i przewidywanego rezultatu proponowanych działań. Gospodarstwo może korzystać jednocześnie z kilku systemów wspierania decyzji służącym określonym zadaniom, także w formie zintegrowanej. Są cztery grupy systemów wspomagania decyzji dla rolnictwa:

  1. Programy doradcze, dostarczają informacji ułatwiających rolnikowi podjęcie decyzji odnośnie wykonania określonego zabiegu uprawowego zgodnie z aktualnymi warunkami panującymi na polu.
  2. Modele wzrostu i rozwoju roślin, na podstawie bieżącej informacji pogodowej i warunków panujących na polu pozwalają na określenie przybliżonej wielkości plonu możliwej do uzyskania przy aktualnych warunkach.
  3. Systemy wspomagania decyzji w wybranych zabiegach uprawowych, wykorzystują one bieżące dane meteorologiczne oraz informacje o stanie pola i danej uprawy. Na podstawie zgromadzonych danych system dostarcza informacji na temat wykonania zabiegów ochronnych, zastosowania nawożenia. Wykorzystując znajomość biologii agrofaga, jego wymagań klimatycznych (temperatura, wilgotność), cech rośliny chronionej oraz aktualnie panujących warunków system podaje informacje o ewentualnej potrzebie wykonania zabiegu jak również określa dawki jakie należy zastosować do aktualnych warunków polowych.
  4. Systemy zintegrowane, jedne z bardziej zawansowanych systemów doradczych, podających szczegółowe informacje nie tylko na temat wykonania danego zabiegu uprawowego, ale też uwzględniających opcje alternatywne, które mogą być zastosowane.

Więcej na stronie: https://www.ior.poznan.pl/297,internetowy-system-wspomagania

oraz przydatne linki do systemów: