Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Zużycie energii do produkcji rolniczej

Produkcja energii w oparciu o konwencjonalne źródła (węgiel, gaz, olej opałowy) pociąga za sobą negatywne skutki dla środowiska, gdyż wyczerpuje zasoby surowców energetycznych, powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych oraz zanieczyszczeń w postaci pyłów.

Niezbędne stają się działania zmierzające do zminimalizowania tych skutków m.in. poprzez zmniejszenie energii zużywanej do produkcji rolniczej. Najważniejsze wydaje się tu być ograniczenie bezpośredniego zużycia energii w gospodarstwie. Można to osiągnąć (poza pracami polowymi, opisanymi w pkt. 12.3) poprzez:

 • wymianę energochłonnych urządzeń na nowsze , mniej energochłonne. Może to dotyczyć w gospodarstwie rolnym:
  1. urządzeń gospodarstwa domowego (np. pralek, lodówek), oświetlenia (np. wymiana żarówek na oświetlenie led-owe),
  2. zwiększenie liczby punktów oświetleniowych, przez co możliwe będzie zainstalowanie źródeł światła o mniejszej mocy i włączanie tylko niezbędnych,
  3. zainstalowanie automatycznych wyłączników lub programatorów włączania i wyłączania oświetlenia,
  4. co najmniej wymianę starego pieca na nowy o wyższej sprawności,
  5. zmianę technologii ogrzewania z pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, lub jeszcze lepiej na pompy ciepła albo źródła geotermalne,
 • lepszą izolację budynków mieszkalnych i gospodarczych, instalacji grzewczych itp., skąd następuje znacząca ucieczka ciepła;
 • zainstalowanie automatów zamykających drzwi lub zamontowanie kurtyn w celu ograniczenia niepotrzebnego wywiewania ciepłego powietrza;
 • wymiana systemów wentylacji na urządzania odzyskujące ciepło ze ścieków lub z ogrzanego powietrza wychodzącego z budynku (rekuperacja);
 • wykorzystywanie nowoczesnych instalacji solarnych lub wiatrowych oraz pomp ciepła do pozyskania ciepła (np. ogrzewania wody i/lub budynku) lub energii elektrycznej;
 • wymianę starych silników napędzających urządzenia gospodarskie na nowe, oszczędne;
 • wymianę starych samochodów, ciągników i innych pojazdów na spalające mniej paliwa;
 • prawidłowa eksploatacja wszelkich silników i pojazdów zgodna z zaleceniami producentów.

Ograniczenie bezpośredniego zużycia energii nie zamyka zagadnienia możliwych oszczędności energii, jakie mogą być podejmowane w gospodarstwie rolnym. Mając świadomość, że praktycznie każda rzecz, która jest kupowana na użytek gospodarstwa lub własny wymaga określonego nakładu energii, to wyeliminowanie niepotrzebnych zakupów przyczyni się do ograniczenia nie tylko wydatków, ale także zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Chodzi tu np. o zakup takich ilości nawozów, środków ochrony roślin, pasz, żywności, lub urządzeń, które rzeczywiście są potrzebne. Należy ograniczyć możliwość powstania sytuacji, gdy ze względu na przeterminowanie lub zepsucie konieczne jest wyrzucenie niezużytych zakupów każdego rodzaju towarów.

Inną ważną sprawą są opakowania. Jeśli tylko mamy na to wpływ, a nie zawsze jest to możliwe, to powinniśmy minimalizować wielkość i ilość opakowań oraz wybierać te, które ulegają tzw. biodegradacji (są rozkładane przez bakterie). Zarówno produkcja opakowań jak i ich utylizacja, to znaczące nakłady energii.