Dostęp do rynku

Środki produkcji i uzgadnianie z odbiorcą produktów procedur produkcyjnych

Obecnie każdy rolnik ma komfortowy dostęp do wiedzy na temat środków do produkcji. Wiedzę oferuje prasa branżowa, firmy producenckie i handlowe sprzedające wszelkie środki do produkcji, szeroko pojęte doradztwo tzw. doradcy klientów z bogatą wiedzą, materiały reklamowe i informacyjne. W ostatnich latach internet wyrasta na główne źródło informacji o środkach produkcji, coraz częściej także w formie filmów.

Jeżeli rolnik prowadzący produkcję objętą kontraktami będzie tego potrzebować – odwiedzą go doradcy klienta, opiekunowie kontraktu; osoby takie przeprowadzają często lustrację pól i wspomagają wszelkimi niezbędnymi poradami.

Bardzo dobrym źródłem wiedzy są również „dni pola” lub „pokazy polowe”, gdzie w warunkach rzeczywistych, na żywych przykładach można porównać różne scenariusze produkcyjne i wymienić się doświadczeniem i wiedzą z zakresu uprawy, nawożenia, odmian, czy ochrony roślin. Targi rolnicze są kopalnią wiedzy, zwłaszcza na tematy mechanizacji rolnictwa oraz nawożenia. Jednak najważniejsze jest, aby każdy zainteresowany znalazł tam wiedzę odpowiadającą własnym potrzebom i możliwościom.

Na rynku jest wielu odbiorców, którzy mogą oczekiwać konkretnych metod produkcji np. konkretnej agrotechniki od uprawy, siewu, ochrony roślin, aż do zbioru i przechowania. Odbiorcy mogą precyzować jaki sprzęt winien być użyty do konserwacji produktu, jakimi środkami dezynfekować magazyn, kiedy wykonywać przerzuty towaru, jaką utrzymywać temperaturę, wilgotność w magazynie itd.

Odbiorcy na wolnym rynku z reguły nie precyzują szczegółowych wymagań, natomiast oczekują „towaru zdrowego, czystego, o jakości handlowej, bez obcych zapachów, wolnego od szkodników żywych i martwych”, a odpowiednie normy precyzują również zawartości metali ciężkich, pozostałości pestycydów, mykotoksyn i zapisy o tym znajdują się w umowach. Są to podstawowe wymagania powszechne na rynku odbiorców. Spełnienie tych wymagań jest jednoznaczne z wdrożeniem konsekwentnie realizowanych procedur produkcji i przechowania towaru, co pozwala eliminować znakomitą większość możliwych jego wad (np. porażenie szkodnikami magazynowymi, obce zapachy, nadmierna wilgotność, obecność zanieczyszczeń wszelkiego typu).