Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Obsługa i kalibrowanie rozrzutnika do nawozów

Podstawą efektywności stosowanych nawozów jest dokładność ich dawkowania. Producenci rozsiewaczy do nawozów opracowali dla swoich urządzeń tabele wysiewu, w których instruują, jak optymalnie ustawić rozsiewacz w celu uzyskania planowanego wysiewu (kg/ha), przy założonej prędkości jazdy i na określonej szerokości rozrzutu.

Należy, posługując się tymi tabelami, przeprowadzić próbę wysiewu nawozu w warunkach polowych:

 • Rozsiewacz zawieszany zagregować na 3-punktowym układzie zawieszenia ciągnika,
 • Wypoziomować rozsiewacz,
 • Zapewnić sprawność techniczną, a razie potrzeby należy wymienić uszkodzone części zgodnie z zaleceniami producenta,
 • Podłączyć rozsiewacz do źródła napędu i sprawnej instalacji hydraulicznej,
 • Używać proponowanych przez producenta rozsiewacza ustawień odpowiednio do rodzaju nawozu i przetestować ustawienia elementów rozrzucających tak, aby uzyskać możliwie niski współczynnik zmienności rozrzutu,
 • Regularnie sprawdzać ustawienia, aby dawka nawozu nie zmieniała się,
 • Kalibrować sprzęt zgodnie z instrukcją, jeżeli rozsiewacz ma system kalibracji,
 • Zapisywać wszystkie prace konserwacyjne i kalibracyjne,
 • Regularnie czyścić rozsiewacz w czasie pracy i po niej,
 • Zamykać pokrywę zbiornika podczas przestojów, jeśli nawóz się w nim znajduje,
 • Dbać o stan techniczny rozsiewacza zgodnie z instrukcją.

Ustawienie rozsiewacza zależy od właściwości fizycznych nawozów, a szczególnie od: wielkości granul, ich sypkości i gęstości nasypowej. Dlatego należy:

 • Koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi zwracając szczególną uwagę na zalecenia dotyczące ustawień i kalibracji,
 • Ustawić rozsiewacz zgodnie z tabelami producenta sprzętu pamiętając, że nawozy od różnych wytwórców mogą różnić się właściwościami fizycznymi; informacja o nich powinna być na opakowaniu,
 • Dokładnie odmierzać ilość nawozu przed każdym nawożeniem,
 • Przetestować rozsiew na zestawie do prób polowych, przed rozpoczęciem aplikacji.

Przykładowe kalibracje rozsiewaczy do nawozów można zobaczyć na stronach:

Właściwie wysiewając nawozy na terenie przeznaczonym do uprawy należy:

 • Zachować odpowiedni tor jazdy,
 • Nie prowadzić aplikacji podczas silnego wiatru,
 • Pamiętać, że przy wysokiej wilgotności powietrza niektóre nawozy chłoną wilgoć i zmieniają swoje parametry,
 • Prowadzić wysiew ze stałą prędkością – zmiany w prędkości wysiewu mogą mieć wyraźny wpływ na równomierność nawożenia,
 • Pamiętać, że nierówności pola, zwłaszcza przy większej prędkości, mogą prowadzić do nierównomiernego rozrzutu nawozów,
 • Sprawdzać na bieżąco wysokość rozsiewaczy i w razie potrzeby korygować ją zgodnie z instrukcją obsługi.

Po zakończeniu pracy rozsiewacz należy ustawić na płaskim, twardym podłożu, najlepiej w miejscu zadaszonym. Koniecznie należy oczyścić tarcze wysiewające, otwory dozujące i zasuwy. Wszystkie czynności obsługowe należy wykonywać po umyciu rozsiewacza. Przeglądnąć połączenia i podzespoły, poluzowane połączenia śrubowe dokręcić, części zużyte lub uszkodzone wymienić na nowe. Ubytki pokrycia antykorozyjnego należy uzupełnić przed pozostawieniem rozsiewacza na okres dłuższego stacjonowania.