Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna (WPR) istnieje od 1962 r. i jest to jeden z najważniejszych obszarów wspólnych działań krajów UE, na który przeznaczane jest ok. 38% unijnego budżetu. W Polsce w latach 2014-2020 przeznaczono na ten cel ok 32 mld euro.

Celem WPR jest wpieranie rolników w ramach działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, działań rynkowych oraz płatności bezpośrednich.

Idea WPR zakłada wsparcie rolników i poprawę wydajności rolnictwa przez zapewnienie stabilnych dostaw żywności po przystępnych cenach. Koncentruje się na zapewnieniu unijnym rolnikom odpowiedniego standardu życia oraz wspieraniu zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Istotne jest kultywowanie gospodarki wiejskiej przez promowanie zatrudnienia w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i w sektorach powiązanych.

Zrównoważenie gospodarcze w WPR ma zostać osiągnięte przez:

  • wspieranie środków utrzymania rolników dzięki wdrożeniu sprawiedliwego systemu wspierania dochodów i osiągnięciu większej równości w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych,
  • wzmocnienie powiązań między wsparciem dochodu a środkami ochrony środowiska dzięki przestrzeganiu zasady wzajemnej zgodności i płatnościom z tytułu zazieleniania,
  • zapewnienie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, aby praktyki i inwestycje środowiskowe były zrównoważone pod względem gospodarczym dla rolników.

Więcej na temat Wspólnej Polityki Rolnej.