Bioróżnorodność

Pozytywne i negatywne skutki obecności zidentyfikowanych zwierząt i roślin

Tereny nieużytkowane lub użytkowane ekstensywnie stanowią siedlisko dla organizmów pożytecznych. Niestety mogą także być siedliskiem dla organizmów szkodliwych zarówno dla bioróżnorodności, jak i gospodarki rolnej.

Organizmy pożyteczne to przede wszystkim gatunki drapieżców, które mają największe znaczenie w ograniczaniu liczebności szkodników upraw. Należą do nich głównie różne gatunki owadów i ptaków. Do gatunków pożytecznych należą także naturalnie występujące zapylacze, takie jak pszczoły i trzmiele. Wśród gatunków negatywnie oddziałujących na środowisko należy wymienić gatunki uznane za inwazyjne, które pojawiają się często na siedliskach podlegających niekontrolowanym zmianom. Są to gatunki roślin, które wypierają gatunki rodzime, głównie łąkowe, i przyczyniają się do spadku bioróżnorodności zarówno dotyczącej roślin rodzimych, jak i liczebności i różnorodności zapylaczy, mrówek i ptaków – takie jak np. nawłoć zwyczajna i kanadyjska. Także gatunki zwierząt uznane za inwazyjne, np.: szop pracz, wiewiórka szara, czy gatunki ozdobne żółwi konkurują z gatunkami rodzimymi i skutecznie je wypierają. Z tego powodu ważna jest znajomość gatunków zarówno pożytecznych, jak i szkodliwych występujących na terenie gospodarstwa oraz odpowiednia opieka nad terenami użytkowanymi ekstensywnie.

Więcej szczegółów dotyczących organizmów inwazyjnych znajduje się w obszarze: 5. Siew i sadzenie.