Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Organizując magazyn odpadów należy wziąć pod uwagę rodzaje i właściwości substancji przechowywanych w pomieszczeniu. Są jednak reguły, które muszą zostać spełnione dla niemal wszystkich odpadów powstających w działalności rolniczej, będących środkami niebezpiecznymi, tj.:

 • oznaczenie pomieszczenia z zewnątrz informujące o składowaniu odpadów niebezpiecznych i istniejących zagrożeniach,
 • wentylacja zapewniająca odpowiednią liczbę wymian powietrza uruchamianą z zewnątrz,
 • temperatura odpowiednia do przechowywania agrochemikaliów,
 • odpowiednia wilgotność,
 • oświetlenie,
 • zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych (nasłonecznie, opady),
 • odpowiedni sprzęt gaśniczy, sorbent, a także pojemnik na zużyty sorbent
 • zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

Magazyn powinien posiadać:

 • nieprzepuszczalną posadzkę (beton), z materiałów niepalnych, łatwo zmywalnych, ograniczających poślizg oraz odpornych na uderzenia i działanie substancji żrących,
 • bariery, zapobiegające rozprzestrzenianiu się rozlanych cieczy, zabezpieczając przed skażeniem wód powierzchniowych i podziemnych,
 • posiadać instrukcję BHP, P.POŻ. umieszczoną w widocznym miejscu.

W każdym przypadku należy skorzystać z informacji zawartych na etykietach produktów, gdyż tam znajdziemy wskazania do magazynowania konkretnych substancji, a także zasady postępowania w przypadku nieumyślnego ich uwolnienia do środowiska. W zależności od ilości wykorzystywanych preparatów chemicznych należy proporcjonalnie do ilości magazynowanej zabezpieczyć sorbent lub stanowiska do zbierania wycieków np. kuwety wychwytowe, w które zbierze się ciecz potencjalnie wyciekająca z uszkodzonego pojemnika. Szczegóły zawierają: