Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Agregatowanie maszyn

Agregatowanie, czyli łączenie co najmniej dwóch maszyn w zespół nazywany agregatem służy przede wszystkim ograniczeniu liczby przejazdów po polu.

Agregatowanie, czyli łączenie co najmniej dwóch maszyn w zespół nazywany agregatem służy przede wszystkim ograniczeniu liczby przejazdów po polu.

Pozytywne skutki redukcji liczby przejazdów to:

  • ograniczenie ilości spalanego paliwa w ciągniku, co z kolei zmniejsza kosztochłonność oraz wielkość emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych produktów spalania,
  • łatwiejsze dotrzymanie terminów agrotechnicznych, gdyż mniejsza liczba przejazdów wymaga mniej dni z optymalną pogodą i stanem gleby,
  • zmniejszenie ugniatania gleby kołami ciągników i maszyn, co przekłada się na poprawę struktury gleby, a więc i na wyższe plony i mniejszą emisję dwutlenku węgla.

Agregatowanie maszyn jest zabiegiem zalecanym i koniecznym w rolnictwie zrównoważonym – powinno być jednak realizowane przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności.