Siew i sadzenie

Rośliny modyfikowane genetycznie

Aktualnie obowiązuje w Polsce całkowity zakaz uprawy roślin modyfikowanych genetycznie.

Od 28 stycznia 2013 r. obowiązują akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie: Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512 z późn. zm.). Zabroniona jest również uprawa genetycznie modyfikowanej odmiany ziemniaka – Amflora i odmian genetycznie modyfikowanych kukurydzy – MON 810, której uprawa w pierwszym przypadku jest aktualnie w krajach Unii Europejskiej zabroniona, a w drugim przypadku w niektórych krajach UE dozwolona. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas kontroli, zaleca wszystkim uprawiającym kukurydzę, aby przechowywali dokumenty zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiety urzędowe (paszport roślin), którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Brak takiej etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.