Stabilność finansowa

Wspólnie z Bankiem BNP Paribas opracowaliśmy listę 10 zasad, które opisują najważniejsze założenia równowagi ekonomicznej gospodarstwa rolnego stosującego zasady rolnictwa zrównoważonego.

Zestawienie obejmuje zarówno aspekty ekonomiczne, takie jak planowanie, finansowanie i wsparcie ze środków publicznych, jak również istotne elementy związane z miękkimi obszarami zarządzania stabilnością finansową – rozważne korzystanie z ofert finansowych, rozwój kompetencji czy komunikację i współpracę z instytucjami rynku finansowego.

Pobierz grafikę w formacie PDF | PNG

Jedną z kluczowych korzyści dla rolników z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności na rynku. To niezwykle ważne z uwagi na cele Europejskiego Zielonego Ładu i wywołane tym zmiany w otoczeniu biznesowym.

– zaznacza Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

„Finansuj mądrze” oraz „ubezpieczaj” to dwa z filarów rolnictwa zrównoważonego. Obecnie przy zmieniającym się bardzo dynamicznie otoczeniu rynkowym, oczekiwaniom konsumentów i partnerów biznesowych oraz klimacie, obie te kwestie nabierają większego znaczenia niż dotychczas. Wieloletnie doświadczenie Banku BNP Paribas w finansowaniu rolnictwa zobowiązuje nas do wskazywania najlepszych rozwiązań struktur finansowania, czasami odbiegających od pierwotnych założeń Klientów. Dodatkowo zachęcamy do ubezpieczenia szczególnie upraw, które najbardziej narażone są na zmiany pogody.

– mówi Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.