Zarządzanie wodą

Parowanie z gleby i roślin

Terminem ewapotranspiracja jest określany całokształt parowania terenowego (np. w obrębie uprawy) czyli suma parowania z roślin, wynikające z ich procesów życiowych (transpiracja) oraz parowania z powierzchni gleby (ewaporacja).

Rozróżnia się:

  • ewapotranspirację aktualną (rzeczywistą),
  • ewapotranspirację potencjalną – wskaźnik klimatyczny mówiący o tym, jak szybko mogłoby zachodzić parowanie, gdyby dostępność wody była wystarczająca.

Obie te wartości można teoretycznie wyliczyć na bieżąco dla każdego dnia np. w kalkulatorze nawodnieniowym udostępnionym przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.