Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Emisja związków azotu wskutek błędów w przechowywaniu nawozów organicznych

Nawozy organiczne (szczególnie gnojówka, gnojowica i obornik) są bardzo dobrym źródłem m.in. azotu. Jednakże niewłaściwe ich przechowywanie może powodować znaczne straty tego cennego dla roślin makroskładnika.

Straty te odbijają się nie tylko na zmniejszeniu skuteczności nawożenia, ale także na emisji do atmosfery niepożądanych gazów. Po pierwsze, umieszczenie nawozów organicznych na nieszczelnym podłożu powoduje wyciekanie i wsiąkanie cennych składników do gruntu. Po drugie, źle ułożona pryzma obornika oraz dłuższe przechowywanie wszelkich nawozów odzwierzęcych sprzyjają ucieczce azotu, głównie w formie amoniaku. Temu niekorzystnemu procesowi sprzyjają otwarte i przewiewne zbiorniki. Szacunki wskazują, że nieodpowiednie przechowywanie nawozów odzwierzęcych powoduje straty azotu nawet do 30%.